Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR) is opgericht in 1978 en houdt zich sindsdien enthousiast bezig met het behartigen van de belangen van de rechtenstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wij zijn vertegenwoordigd in tal van facultaire commissies en de faculteitsraad. TBR heeft in de loop der jaren behoorlijk veel ervaring opgedaan met het behartigen van belangen van studenten, maar streeft er ieder jaar naar het nog weer iets beter te doen. Sinds twee jaar gebruiken wij enquêtes om te peilen wat er binnen de faculteit speelt en hoe de student daar over denkt. Het behartigen van de belangen van rechtenstudenten, komt in feite neer op het laten horen van jouw stemgeluid in de faculteit. Onder andere via de enquêtes laat jij je stem horen, zodat wij de dingen die jij belangrijk vindt kunnen aankaarten. De faculteitsraad is het hoogste medezeggenschaps-orgaan binnen de faculteit en is het aangewezen orgaan om dingen te bereiken voor studenten. Natuurlijk verliezen wij hierbij de andere belangen binnen de faculteit niet uit het oog. In de verschillende commissies dienen TBR-leden samen met andere studentleden en docenten het Faculteitsbestuur van advies, wat het bestuur dan weer mee kan nemen in haar besluitvorming.

TBR organiseert naast haar facultair politieke bezigheden ook andere activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan borrels, pubquizzen, kroegcolleges en andere leuke en interessante bezigheden.