Duurzaamheid

De faculteit heeft de afgelopen jaren veel bereikt met betrekking tot verduurzaming. Er worden geen plastic bekertjes meer verstrekt, het afval wordt gescheiden en de bewustwording van een groenere faculteit onder studenten en docenten gaat de goede kant op. Desondanks zijn er nog genoeg verbeteringen mogelijk om onze faculteit nog groener te maken. Daarom pleit TBR voor zonnepanelen op de gebouwen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid waar mogelijk. De overheid verstrekt nog steeds subsidies, waardoor het aanschaffen van zonnepanelen relatief goedkoop kan. Een duurzame weg om op een eigen manier energie te produceren en te gebruiken. Verder zijn we in het kader van papierbesparing voorstander van het zoveel mogelijk online afnemen van tentamens. Hierdoor zal de faculteit op jaarbasis veel minder papier in omloop hebben.

Daarnaast gaat de faculteit over een paar jaar over op een nieuw gebouw. Om de duurzaamheid van de faculteit voort te zetten, pleit TBR tevens voor automatische licht- en warmtesystemen in de zalen, een goede isolatie van de gebouwen en een automatisch watersysteem in de toiletten van de nieuwe faculteit. Verder is TBR voorstander van het aanbrengen van meer bomen en planten of het aanleggen van een binnentuin op de nieuwe faculteit. Tot slot staat TBR voor het tegengaan van voedselverspilling. In de kantines van onze faculteit is er veel eten in omloop en het weggooien van dit voedsel aan het eind van de dag of week is zonde. Dit eten kan worden gedoneerd aan de lokale voedselbanken, zodat de faculteit een bijdrage levert aan de wereld en maatschappij om ons heen.

Samenvatting

  • Aanbrengen van zonnepanelen waar mogelijk;
  • Online afnemen van tentamens;
  • Installeren van automatische warmte-, licht- en watersystemen;
  • Tegengaan van voedselverspilling.