TBR zet zich in voor de actieve student. De laatste jaren is een balans tussen goede studieresultaten en extra curriculaire activiteiten op sociaal en juridisch gebied steeds belangrijker geworden. We vinden het daarom van belang dat de faculteit dit actief promoot, zodat studenten vanaf het begin van hun studie weten dat er meer is dan enkel het behalen van studiepunten. Voor veel studenten is het namelijk een grote stap, terwijl extra curriculaire activiteiten enorm van belang zijn voor je persoonlijke ontwikkeling en het contact met potentiële werkgevers.  

 

We streven daarnaast naar behoud van online hoorcolleges zoals deze beschikbaar waren voor de coronacrisis. Dit is iets waar TBR zich de afgelopen jaren al voor heeft ingezet en dit willen we blijven doen. Daarnaast willen we met het behoud van online hoorcolleges de actieve student stimuleren. Door behoud van online hoorcolleges is de drempel lager om een bestuursjaar te doen of om een stage te lopen.