De impact van het coronavirus is overal terug te zien. Daarom kunnen we dit probleem in ons verkiezingsprogramma niet negeren. Voor studenten heeft het virus ook grote gevolgen (gehad): geen fysiek onderwijs meer, verval van tentamens en voor sommigen ook het oplopen van studievertraging. Enerzijds is het bewonderenswaardig dat er in een relatief kort tijdsbestek alternatieven voor het reguliere onderwijs zijn gevonden, anderzijds is de communicatie richting studenten omtrent deze beslissingen niet vlekkeloos verlopen. Wij zetten ons daarom in voor meer transparantie. 

 

Er dient meer transparantie te zijn over de ideeën die er zijn op gebied van alternatieve tentaminering en online onderwijs. Het brengt veel onzekerheid mee voor studenten wanneer onduidelijk is hoe de tentaminering zal plaatsvinden. Informatie werd eerder gepubliceerd in de UKrant dan door de faculteit zelf bekend werd gemaakt. Daarom vinden wij het belangrijk dat meer richting de studenten wordt gecommuniceerd vanuit de faculteit. Daarbij vinden we het van belang dat de student meer betrokken wordt bij besprekingen over onderwerpen die van grote impact zijn op de studenten. We willen onder meer dat er altijd een plan van aanpak is voor andere of aanhoudende onvoorziene omstandigheden in de toekomst. Het examenreglement zou hiervoor een uitkomst moeten bieden.