Studentenwelzijn

De afgelopen twee jaar zijn erg lastig geweest voor de studenten en docenten van onze faculteit. Er zijn schokkende cijfers naar buiten gekomen over het welzijn van onze studenten. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig en daarom is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Daarom gaat TBR kijken naar de mogelijkheid van het organiseren van bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan; niet alleen over hoe het gaat, maar ook over verbeterpunten en problemen die spelen op de faculteit. TBR vindt het belangrijk dat studenten worden gehoord. Wij willen de studenten daarom een stem geven en ze laten meepraten over mogelijke problemen en de oplossingen daarvan.

Daarnaast vindt TBR het belangrijk dat we goed zicht hebben op wat er speelt onder de eerstejaarsstudenten. Daarom willen we de inhoud van de Studiestartgroepen onder de loep nemen en deze eventueel verbeteren en aanvullen met onderwerpen waar eerstejaarsstudenten tegenaan lopen en extra hulp bij nodig hebben. TBR zal tevens een buddysysteem van een jaar voorstellen, waarin ouderejaarsstudenten worden gekoppeld aan eerstejaarsstudenten die daar behoefte aan hebben. Deze ervaren studenten kunnen de eerstejaarsstudenten helpen met problemen waar ze op vast lopen.

Tot slot is het van groot belang om de wachtrijen en de capaciteit van studentenpsychologen te onderzoeken. TBR heeft veel signalen gekregen dat deze wachtrijen veelal te lang zijn en er slechts moeizaam hulp op gang komt. Het is belangrijk dat onze studenten zich gezien voelen en de hulp krijgen die zij behoeven.

Samenvatting

  • Organiseren van bijeenkomsten over studentenwelzijn;
  • Buddysysteem voor eerstejaarsstudenten;
  • Kijken naar de wachtrijen en capaciteit van de studentenpsychologen.