De consequenties van COVID-19

De effecten van het coronavirus zijn groot, zo ook in het onderwijs; geen fyiek onderwijs, geen fysieke sociale omgeving en geen sociale connecties tussen verschillende afstudeerrichtingen. De impact van het coronavirus is overal terug te zien. Daarom kunnen we dit probleem in ons verkiezingsprogramma niet negeren. 

Meer

Onderwijs na corona

Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs is en blijft een speerpunt in ons programma. Toen de pandemie zijn intrede maakte is er in sneltreinvaart geschakeld naar digitaal odnerwijs, met alle negatieve gevolgen van dien. Wij vinden het belangrijk dat studenten beter worden meegenomen in de besluitvorming en innovatie omtrent ons onderwijs, juist omdat ook wij met innovatie ideeën kunnen komen om onze kwaliteit van het onderwijs weer on par te krijgen.

Meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat onmisbaar is in onze samenleving. We vinden het daarom van belang dat onze faculteit zich in blijft zetten op dit gebied. Digitale tentamens, zoals we die nu door de pandemie altijd krijgen, komen niet veel voor in de bachelorfase van onze studie, terwijl dit in het licht van duurzaamheid beter zou zijn. Daarom willen we dat er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van digitaal tentamineren in de Aletta Jacobshal. 

Meer

Actieve student

TBR zet zich vanaf haar oprichting al in voor de belangen van de actieve student. De toekomstige werkgevers verwachten steeds meer van de afgestudeerde rechtenstudent; goede studieresultaten, maar ook nevenactiviteiten op sociaal en juridisch gebied zijn van groot belang. We vinden het daarom van belang dat de faculteit dit actief promoot. 

Meer

Integratie

De student van de faculteit Rechtsgeleerdheid Groningen wordt steeds diverser. Hierdoor heeft elke student van onze faculteit meerm ogleijkheden om zichzelf persoonlijk sterker te ontwikkelen, juist door de verschillende perspectieven die internationalisering biedt. Op dit moment hebben veel studenten het idee dat de faculteit in feite gesplitst is in twee faculteiten, terwijl we één faculteit zijn. Dat gevoel van eenheid moeten we uit kunnen dragen!

Meer